06. 12. 2019
   
Písmo
Archívy

Filter 

 • Prenájom majetku mesta

  Mesto Sobrance v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: Prenájom nebytových priestorov o výmere 153,27 m2 , nac...
 • Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  Mesto Sobrance v zmysle § 9a, ods. 8, pís. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer odpredať majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: 1. Predaj časti parcely C KN č. 560/2 - z...
 • Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  Mesto Sobrance zverejňuje zámer prenajať majetok vo svojom vlastníctve z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: časť nebytových priestorov v budove bývalej Materskej školy na Kpt. Nálepku č. 2 v Sobranciach.  Prenájom majetku mesta z ...
 • Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  Mesto Sobrance zverejňuje zámer prenajať majetok vo svojom vlastníctve z dôvodu osobitného zreteľa a to: čaasť nebytových priestorov v budove bývalej Materskej školy na Kpt. Nálepku č. 2 v Sobranciach....
 • Prenájom majetku mesta

  Mesto Sobrance v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer prenajať majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytové priestory v budove Domu služieb n...
 • Prenájom majetku mesta

  Mesto Sobrance v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer prenajať majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nebytové priestory v budove na Michalovskej ul...
 • Prenájom majetku mesta

  V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto Sobrance zverejňuje zámer prenajať majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: Prenájom nebytových priestorov o výmere 3...
 • Prevod majetku mesta

  V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Mesto Sobrance zverejňuje zámer odpredať majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: parcelu C KN č. 1033/8 - trvalé trávne p...
 • Oznam o poskytnutí potravín

   Pomoc je určená občanom s trvalým pobytom v meste Sobrance na vydávanie múky a cestovín z programu EÚ.  Poskytnutie potravín ...
 • Dni mesta LUBACÓW 2011

  Naše poľské partnerské mesto organizuje v dňoch 17. - 19. júna 2011 tradičné podujatie Dni mesta LUBACZÓW spojené s multikultúrnym festivalom, ktorého sa zúčastnia aj zástupcovia nášho mesta, mládežníci a detský folklórny súbor Sob...
 • Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

   Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01  Sobrance vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na:Predaj parciel: a.)  C KN č. 49/37, b.)  C KN č. 49/39, c.)  C KN č. 49/40, d.)  C KN č. 49/...
 • CVČ Zvonček Sobrance - máj 2011

   Centrum voľného času Zvonček v Sobranciach pre vás pripravil v mesiaci máj 2011 tieto podujatia:  Zoznam podujatí ...
 • MsKS v máji ponúka

   Mestské kultúrne stredisko Sobrance v mesiaci máj ponúka KINO SLOVAKIA pre milovníkov strieborného plátna v mesiaci máj ponúka ...
 • Kapor v sieti

   MsKS vyhlasuje súťaž ,, Kapor v sietí " pre milovníkov rybolovu a rybičiek. / pravé nefalšované rybárske harakiri rybolovu na vodnej nádrži, ale aj súťaže na súši pri Vyš. Rybnici  / Propozície súťaže Prihláška a súhlas rodi...
 • Košarový bál

  Mestské kultúrne stredisko Sobrance a Slovenský zväz zdravotne postihnutých Vás pozývajú na Košarový Bál 15.5.2011 o 14.00hod. Plagát Košarový bál 2011...
 • Stavanie mája

  Mesto Sobrance a Mestské kultúrne stredisko Vás pozývajú na „ STAVANIE  MÁJA “  30.4.2011 o 16.00 hod. na Námestí slobodyZraz účastníkov o 15.45hod. pred budovou MsÚ ...
 • POZVÁNKA

  Klub mladých pri CVČ Zvonček v Sobranciach pozýva deti, mládež a širokú verejnosť na FANFARUM - multikultúrny festival, ktorý sa uskutoční v  dňoch 28.-29. apríla 2011  v priestoroch MsKS Sobrance.      ...
 • Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

  Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného zákonníka verejnú obchodnú súťaž na :  „Prenájom nebytových priestorov o výmere 50,0 m2 v budove Domu služieb, Michalovská 2 Sobrance...
 • Kino Slovakia - apríl 2011

  Mestské kultúrne stredisko - Kino Slovakia pre milovníkov strieborného plátna na mesiac apríl 2011 pripravilo: Program na mesiac apríl...
 • NOC S ANDERSENOM

   NOC S ANDERSENOM - 1. apríl 2011 v MsKS Sobrance Podrobnosti o podujatí Prihláška...

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta