18. 10. 2019
   
Písmo

VZDELÁVANIE

Školský úrad - pôsobnosť, kontakty

Školský úrad so sídlom v Sobranciach
Štefánikova 23
073 01 Sobrance

ÚRADNÉ HODINY:
PONDELOK: 7. 30 - 11. 30 12. 15 - 15. 45
UTOROK: 7. 30 - 11. 30 12. 15 - 15. 45
STREDA: 7. 30 - 12. 30 12. 15 - 16. 15
ŠTVRTOK: 7. 30 - 11. 30 12. 15 - 15. 45
PIATOK: 7. 30 - 11. 30 12. 15 - 15. 15

 

telefón:
+421 56 652 22 10
fax:
+421 56 652 22 10 

Odborný zamestnanec: Mgr. Gabriela Kozmová
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
telefón: +421 905 515 559

Mesto Sobrance na základe Rozhodnutia Krajského školského úradu v Košiciach číslo 2004/00404-1 zo dňa 25. 6. 2004 v zmysle § 10 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdená ako školský úrad s účinnosťou od 1. 7. 2004.

Školský úrad so sídlom v Sobranciach v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 17 zo dňa 15. 4. 2004 zabezpečuje od 1. 7. 2004 prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry pre obce:

 • Sobrance
 • Choňkovce
 • Podhoroď
 • Porúbka  (od 1.1.2015)
 • Vyšná Rybnica (do 31.12.2012)

Pre školy a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve nasledovné činnosti:

 • výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy a školského zariadenia
 • kontrolu dodržiavania všeobecne záväznych právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii štátnej školskej inšpekcie
 • vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok. Organizačné pokyny nesmú byť v rozpore s pedagogicko-organizačnými pokynmi, ktoré vydáva pre príslušný školský rok ministerstvo
 • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.

 Odborný zamestnanec môže:

 • zabezpečovať na vyžiadanie aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce prípravou podkladov  podľa § 16, § 17, § 18, § 22, § 23 školského zákona,
 • byť poverený aj zabezpečovaním ďalších činností obcí, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle ustanovenia § 6, § 8 školského zákona.

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta