18. 10. 2019
   
Písmo

SEPAROVANÝ ZBER

Separovaný zber

 

pdf_button Koncepcia separovaného zberu v meste Sobrance

pdf_button Harmonogram zberu separovaného odpadu 2011 - štvrtok
pdf_button Harmonogram zberu separovaného odpadu 2012 - štvrtok 
pdf_button Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností - 2013 - štvrtok 
pdf_button Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností - 2014 - štvrtok 
pdf_button Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností - 2015 - štvrtok   
pdf_button Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností - 2016 - štvrtok  
pdf_button Harmonogram zberu komunálného a separovaného odpadu z domácností - 2017 - štvrtok    
pdf_button Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu vo štvrtok a triedený zber odpadov z obalov z domácností- 2018

platí pre ulice: Tyršova, Školská, Prof. Hlaváča, Štefánikova, Hviezdoslavova, Komenského, Hollého, Odbojárov, Vajanského, 1. mája, Kollárova, Kpt. Nálepku, Komárovce, SNP, Švermova, Štúrova, S. Chalupku, Tibavská, Gorkého   

pdf_button Harmonogram zberu separovaného odpadu 2011 - piatok 
pdf_button Harmonogram zberu separovaného odpadu 2012 - piatok
pdf_button Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností - 2013 - piatok
pdf_button Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností - 2014 - piatok
pdf_button
 Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností - 2015 - piatok
pdf_button Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností - 2016 - piatok
pdf_button Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností - 2017 - piatok 
pdf_button Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu v piatok a triedený zber odpadov z obalov z domácností- 2018

platí pre ulice: Mieru, Pavla Horova, Námestie slobody, Gagarinova, Gen. Svobodu, Kúpeľská, Nová, Bernolákova, Michalovská, Pri parku    

pdf_button Pokyny pre občanov bytových domov zapojených do separovaného zberu odpadov 

pdf_button Zberný dvor

pdf_button Informácia o novom postupe pri nakladaní s odpadovými pneumatikami 

pdf_button Informácia pre občanov mesta Sobrance o likvidácii odpadových pneumatík 

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta