18. 10. 2019
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziar
Východoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na údržbe distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny 

 


v termíne 5. jún 2018
   od 7 20 hod.  do 18 00 hod.

Sobrance - ul. Štefánikova č. d. 30/1, 3 a verejné osvetlenie na tejto ulici  

 

v termíne 5. jún 2018   od 10 00 hod.  do 18 00 hod.

Sobrance, Štefánikova ul., ČOM: 0000632882, EIC: 24ZVS0000626009K 
Sobrance, Štefánikova ul., ČOM: 0000632875, EIC: 24ZVS0000626004U 

Sobrance, Štefánikova ul.:  č. d. 23, 21, 19, 18, 15, 17, 13, 11, 9, 7, 5, 3 a 30/1

 v termíne 13. jún 2018
   od 7 10 hod.  do 11 10 hod.

 

Sobrance
- ul. Kollárova: č. d. 2 - 34, 50 - 58 
(párne čísla domov), 42,,46, 59, 72, 74, 73 a 75
- ul. Hollého: č. d. 23 - 49
 (nepárne čísla domov) a 55, 57, 59, 61, 63, 67
- ul . Vajanského - celá
- ul. Odbojárov - celá
 

 

v termíne 13. jún 2018   od 10 40 hod.  do 15 00 hod.

 

Sobrance, časť Komárovce: č. d. 1 - 12, 31 - 41, 43 - 57, 72, 120 
Sobrance, časť Komárovce, ČOM: 0000603809, EIC: 24ZVS0000373335 

 

Sobrance, Tyršova ul.:  č. d. 24 - 38, 57 - 63 


 

V tejto súvislosti je potrebné vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku škôd, pretože v zmysle platnej legislatívy odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta