18. 09. 2019
   
Písmo

ZVEREJŇOVANIE DOKLADOV

Faktúry

2018


02.05.2018:
pdf button
 Zoznam faktúr prijatých od 01.04.2018 do 30.04.2018
03.04.2018:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.03.2018 do 31.03.2018
01.03.2018:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.02.2018 do 28.02.2018
02.02.2018:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.01.2018 do 31.01.2018


2017


22.01.2018:
pdf_button Zoznam faktúr za rok 2017 prijatých do 20.01.2018
03.01.2018:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.12.2017 do 31.12.2017
30.11.2017:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.11.2017 do 30.11.2017
02.11.2017:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.10.2017 do 31.10.2017
02.10.2017:
pdf button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.09.2017 do 30.09.2017
31.08.2017:
pdf_button
 Zoznam faktúr prijatých od 01.08.2017 do 31.08.2017
02.08.2017:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.07.2017 do 31.07.2017
03.07.2017:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.06.2017 do 30.06.2017
31.05.2017:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.05.2017 do 31.05.2017
03.05.2017:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.04.2017 do 30.04.2017
03.04.2017:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.03.2017 do 31.03.2017
01.03.2017:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.02.2017 do 28.02.2017
03.02.2017:
pdf button
 Zoznam faktúr prijatých od 01.01.2017 do 31.01.20172016:


26.01.2017:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.12.2016 do 31.12.2016
05.12.2016:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.11.2016 do 30.11.2016
03.11.2016:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.10.2016 do 31.10.2016 
04.10.2016:
pdf_button
 Zoznam faktúr prijatých od 01.09.2016 do 30.09.2016
06.09.2016:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.08.2016 do 31.08.2016
29.07.2016:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.07.2016 do 31.07.2016
30.06.2016:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.06.2016 do 30.06.2016
02.06.2016:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.05.2016 do 31.05.2016
02.05.2016:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.04.2016 do 30.04.2016
31.03.2016:
pdf button Zoznam faktúr prijatých od 01.03.2016 do 31.03.2016
02.03.2016:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.02.2016 do 29.02.2016
05.02.2016:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.01.2016 do 31.01.20162015:

22.01.2016:
pdf_button
 Zoznam faktúr za rok 2015 prijatých do 21.01.2016
11.01.2016:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.12.2015 do 31.12.2015
29.12.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.12.2015 do 15.12.2015
01.12.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.11.2015 do 30.11.2015
25.11.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.11.2015 do 15.11.2015
30.10.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.10.2015 do 31.10.2015
20.10.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.10.2015 do 15.10.2015
08.09.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.09.2015 do 30.09.2015
17.09.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.09.2015 do 15.09.2015
04.09.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.08.2015 do 31.08.2015
17.08.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.08.2015 do 15.08.2015
04.08.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.07.2015 do 31.07.2015
20.07.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.07.2015 do 15.07.2015
06.07.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.06.2015 do 30.06.2015
23.06.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.06.2015 do 15.06.2015   
02.06.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.05.2015 do 31.05.2015
15.05.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.05.2015 do 15.05.2015
04.05.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.04.2015 do 30.04.2015
01.04.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.03.2015 do 31.03.2015
03.03.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.02.2015 do 28.02.2015
16.02.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.02.2015 do 15.02.2015
02.02.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 17.01.2015 do 31.01.2015
2014:

22.01.2015:
pdf_button
 Zoznam faktúr prijatých za rok 2014 do 16.01.2015
05.01.2015:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.12.2014 do 31.12.2014
23.12.2014:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.12.2014 do 15.12.2014
04.12.2014:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.11.2014 do 30.11.2014 
18.11.2014:
pdf_button
 Zoznam faktúr prijatých od 01.11.2014 do 15.11.2014
13.11.2014:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.10.2014 do 31.10.2014
21.10.2014:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.10.2014 do 15.10.2014
02.10.2014:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.09.2014 do 30.09.2014
17.09.2014:
pdf_button
 Zoznam faktúr prijatých od 01.09.2014 do 15.09.2014
03.08.2014:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.08.2014 do 31.08.2014  
21.08.2014:
pdf_button
 Zoznam faktúr prijatých od 01.08.2014 do 15.08.2014 
06.08.2014:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.07.2014 do 31.07.2014
21.07.2014:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.07.2014 do 15.07.2014
07.07.2014:
pdf_button
 Zoznam faktúr prijatých od 16.06.2014 do 30.06.2014
16.06.2014:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.06.2014 do 15.06.2014
02.06.2014:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 15.05.2014 do 31.05.2014
19.05.2014:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.05.2014 do 15.05.2014
02.05.2014:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 01.04.2014 do 30.04.2014
01.04.2014:

pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.03.2014 do 31.03.2014
20.03.2014:
pdf_button
 Zoznam faktúr prijatých od 01.03.2014 do 15.03.2014
04.03.2014:
pdf_button Zoznam faktúr prijatých od 16.02.2014 do 28.02.2014
18.02.2014:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.01.2014 do 15.02.2014  

 

2013

24.01.2014:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 12.12.2013 do 31.12.2013
12.12.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.12.2013 do 11.12.2013
03.12.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 19.11.2013 do 30.11.2013
19.11.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.11.2013 do 18.11.2013
08.11.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.10.2013 do 31.10.2013
28.10.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.10.2013 do 15.10.2013
04.10.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.09.2013 do 30.09.2013
27.09.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.09.2013 do 15.09.2013
04.08.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.08.2013 do 31.08.2013
27.08.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.08.2013 do 15.08.2013
05.08.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.07.2013 do 31.07.2013
17.07.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.07.2013 do 15.07.2013
09.07.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.06.2013 do 30.06.2013
19.06.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.06.2013 do 15.06.2013
06.06.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.05.2013 do 31.05.2013
17.05.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.05.2013 do 15.05.2013
06.05.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.04.2013 do 30.04.2013
18.04.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.04.2013 do 15.04.2013
04.04.2013:
pdf_button
 Zoznam faktúr prijatých od 16.03.2013 do 31.03.2013
18.03.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.03.2013 do 15.03.2013 
12.03.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.02.2013 do 28.02.2013
19.02.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.02.2013 do 15.02.2013
12.02.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.01.2013 do 31.01.2013


2012

16.01.2013:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.12.2012 do 31.12.2012
17.12.2012:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.12.2012 do 15.12.2012 
05.12.2012:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.11.2012 do 30.11.2012 
19.11.2012:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.11.2012 do 15.11.2012 
05.11.2012:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.10.2012 do 31.10.2012 
19.10.2012:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.10.2012 do 15.10.2012 
04.10.2012:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 16.09.2012 do 30.09.2012 
17.09.2012:
pdf_button 
Zoznam faktúr prijatých od 01.09.2012 do 15.09.2012 
05.09.2012:
pdf_button 
Zoznam prijatých faktúr od 16.08.2012 do 31.08.2012 
17.08.2012:
pdf_button 
Zoznam prijatých faktúr od 01.08.2012 do 15.08.2012 
03.08.2012:
pdf_button 
Zoznam prijatých faktúr od 16.07.2012 do 31.07.2012
16.07.2012:
pdf_button 
Zoznam prijatých faktúr od 01.07.2012 do 15.07.2012
04.07.2012:
pdf_button 
Zoznam prijatých faktúr od 16.06.2012 do 30.06.2012
27.06.2012:
pdf_button
 Zoznam prijatých faktúr od 01.06.2012 do 15.06.2012 
31.05.2012:
pdf_button
 Zoznam prijatých faktúr od 16.05.2012 do 31.05.2012 
18.05.2012:
pdf_button 
Zoznam prijatých faktúr od 01.05.2012 do 10.05.2012  
09.05.2012:
pdf_button 
Zoznam prijatých faktúr od 16.04.2012 do 30.04.2012 
19.04.2012:
pdf_button 
Zoznam prijatých faktúr od 02.04.2012 do 15.04.2012 
03.04.2012:
pdf_button 
Zoznam prijatých faktúr od 19.03.2012 do 30.03.2012 
19.03.2012:
pdf_button 
Zoznam prijatých faktúr od 02.03.2012 do 16.03.2012 
07.03.2012:
pdf_button 
Zoznam prijatých faktúr od 20.02.2012 do 29.02.2012 
24.02.2012:
pdf_button 
Zoznam faktúr od 02.01.2012 do 17.02.2012 
pdf_button 
Zoznam neuhradených faktúr z roku 2010 - 2011, ktoré prešli do roku 2012 
12.01.2012:
pdf_button
Faktúra č.01/2012 - Združenie podniktaľov Timočko-Gelatič, Sobrance - Výroba predeľovacej steny
pdf_button Faktúra č.2115510077 VVS a.s. Košice - Vodne a stočne za mesiac december 2011
pdf_button Faktúra č.3029000329 DOXX - Strávne lístky, spol. s.r.o. Žilina - odber stravných lístkov

2011

29.12.2011:
pdf_button
Faktúra č. 2011410 - EKO-TERM SERVIS s.r.o. Košice - meranie znečisťujúcich látok
pdf_button
Faktúra č. 30/2011 - Kasičová Anna, SO - tovar - za december 2011 pre MŠ Komenského 11, SO
pdf_button Faktúra č. 2/122011 - ŠJ Komenského 12, SO - obedy žiakov ŠZŠ v hmotnej núdzi - december 2011
pdf_button Faktúra č. 1/122011 - ŠJ Komenského 12, SO - obedy žiakov ZŠ v hmotnej núdzi - december 2011
pdf_button Faktúra č. 61/2011 - ŠJ Komenského 6, SO - strava žiakov ZŠ v hmotnej núdzi - december 2011
pdf_button
Faktúra č. 7412729582 - SPP - preplatok za obdobie január - december 2011
13.12.2011:
pdf_button
Faktúra č. 13513/11 - FÚRA s.r.o. Rozhanovce - odvoz a likvidácia odpadu za november 2011
pdf_button
Faktúra č. 2115408100 - VVS, a.s. Košice - vodné a stočné za november 2011
pdf_button
Faktúra č. 210/2011 - Mesto Sobrance - teplo za mesiac október 2011 do objektu MŠ, Gagarinova 916, SO
pdf_button
Faktúra č. 211/2011 - Mesto Sobrance - teplo za mesiac október 2011 do objektu MŠ, Komenského 11, SO
pdf_button Faktúra č. 212/2011 - Mesto Sobrance - teplo za mesiac november 2011 do objektu Mestský úrad, Štefánikova 23, SO
pdf_button
Faktúra č. 213/2011 - Mesto Sobrance - teplo za mesiac november 2011 do objektu Dom služieb, Michalovská 2, SO
pdf_button Faktúra č. 214/2011 - Mesto Sobrance - teplo za mesiac november 2011 do objektu MŠ, Gagarinova 916, SO
pdf_button Faktúra č. 215/2011 - Mesto Sobrance - teplo za mesiac november 2011 do objektu MŠ, Komenského 11, SO
pdf_button Faktúra č. 217/2011 - Mesto Sobrance - teplo za mesiac november 2011 do objektu Poliklinika, Kpt. Nálepku 1, SO
06.12.2011:
pdf_button
Faktúra č. 27/2011 - Kasičová Anna Sobrance - tovar podľa dodacích listov pre MŠ - november 2011
pdf_button Faktúra č. 28/2011 - Kasičová Anna Sobrance - tovar podľa dodacích listov pre MŠ - november 2011
pdf_button Faktúra č. 1/112011 - ŠJ Komenského 12, Sobrance - obedy žiakov ZŠ Komenského 12, SO v hmotnej núdzi - november 2011
pdf_button Faktúra č. 2/112011 - ŠJ Komenského 12, Sobrance - obedy žiakov ŠZŠ v hmotnej núdzi za november 2011
pdf_button
Faktúra č. 57/2011 - ŠJ Komenského 6 Sobrance - strava žiakov ZŠ Komenského 6, SO v hmotnej núdzi za november 2011
pdf_button
Faktúra č. 211055 - Jozef Rovňák EXCEL - výroba a tlač novín Sobrančan
pdf_button
Faktúra č. 12988/11 - FÚRA s.r.o. Rozhanovce - služby podľa rozpisu za november 2011
pdf_button
Faktúra č. 2011/022 - Nice Wood, s.r.o. Záhor - energetická drevná štiepka
pdf_button
Faktúra č. 2011/018 - Nice Wood, s.r.o. Záhor - energetická drevná štiepka
pdf_button
Faktúra č. 2011037 - MsBP Sobrance, s.r.o. - náklady na odber plynu, vody a elektrickej energie v kotolni na Tyršovej ul. - za október 2011
30.11.2011:
pdf_button
Faktúra č. 3019033985 - DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Žilina - odber stravných lístkov
pdf_button
Faktúra č. 2011119 - KOROS s.r.o. Sobrance - dodávka tovaru/služieb pre MŠ Sobrance podľa dodacích listov
16.11.2011:
pdf_button
Faktúra č. 2115302623 - VVS a.s. Košice - vodné a stočné - október 2011
11.11.2011:
pdf_button
Faktúra č. 2011/016 - NICE WOOD s.r.o. Záhor - enrgetická drevná štiepka
pdf_button
Faktúra č. 211417 - Kuzma Martin Sobrance - dodávka a montáž čerpadla v ŠJ Komenského 6 Sobrance
pdf_button
Faktúra č. 24/2011 - Kasičová Anna Sobrance - tovar pre MŠ Gagarinova 916, Sobrance - október 2011
pdf_button
Faktúra č. 25/2011 - Kasičová Anna Sobrance - tovar pre MŠ Komenského 11, Sobrance - október 2011
pdf_button
Faktúra č. 7207309866 - SPP a.s. Košice - dodávka zemného plynu - november 2011
pdf_button
Faktúra č. 7207309868 - SPP a.s. Košice - dodávka zemného plynu - november 2011
pdf_button
Faktúra č. 2011/014 - NICE WOOD s.r.o. Záhor - energetická drevá štiepka
pdf_button Faktúra č. 11767/11 - FÚRA s.r.o. Rozhanovce - služby za október 2011
03.11.2011:
pdf_button
Faktúra č. 48/2011 - ŠJ Komenského 6, Sobrance - strava žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za október 2011
pdf_button
Faktúra č. 2/102011 - ŠJ Komenského 12, Sobrance - obedy žiakov ŠZŠ v hmotnej núdzi za október 2011
pdf_button
Faktúra č. 1/102011 - ŠJ Komenského 12, Sobrance - obedy žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za október 2011
pdf_button Faktúra č. 7494990119 - Východoslovenská energetika a.s. Košice - dodávka elektriny
pdf_button Faktúra č. 3019030262 - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina - stravné lístky 
25.10.2011:
pdf_button
Faktúra č. 2011/012 - Nice Wood s.r.o. Záhor - energetická drevná štiepka
pdf_button Faktúra č. 2011 - 030 - Erga s.r.o. Košice - vypracovanie PD Zmena č. 3 pre stavbu Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve mesta Sobrance
pdf_button Faktúra č. VVS a.s. Košice - vodné a stočné za september 2011
pdf_button Faktúra č. 197/2011 - Technické služby mesta Sobrance - likvidácia separovaného odpadu v r. 2011 a dodanie košov a kontajnerov
11.10.2011:
pdf_button
Faktúra č. 21/2011 - Kasičová Anna, Tyršova 286/40, SO - tovar pre MŠ Gagarinova 916, SO - september 2011
pdf_button
Faktúra č. 22/2011 - Kasičová Anna, Tyršova 286/40, SO - tovar pre ŠJ pri MŠ Komenského 11, SO - september 2011
pdf_button
Faktúra č. 7322187239 - SPP a.s. Bratislava - dodávka zemného plynu pre MŠ Komenského 11, SO
pdf_button
Faktúra č. 7322187237 - SPP a.s. Bratislava - dodávka zemného plynu pre MŠ Gagarinova 2, SO
pdf_button
Faktúra č. 09153 - Jevčík Michal - Špica, SO - učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
pdf_button
Faktúra č. 3011100001 - Anna Onderová KNIHA PAPIER RT, SO - učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
pdf_button
Faktúra č. 10/2011 - Daniela Tižová, Kúpeľská 654/61, SO - učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
pdf_button
Faktúra č. 10211/11 - FÚRA s.r.o. Rozhanovce - služby za september 2011
pdf_button
Faktúra č. 211039 - Jozef Rovňák EXCEL - kalendár separovaného zberu na rok 2012 a leták o separovanom zbere
05.10.2011:
pdf_button
Faktúra č. 046/09/2011 - THterm, s.r.o. Košice - práce na stavbe "Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve Mesta Sobrance"
pdf_button
Faktúra č. 3019027238 - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. - odber stravných lístkov
pdf_button
Faktúra č. 43/2011 - ŠJ Komenského 6, SO - stravovanie žiakov ZŠ v hmotnej núdzi - september 2011
pdf_button
Faktúra č. 2/092011 - ŠJ Komenského 12, SO - obedy žiakov ŠZŠ v hmotnej núdzi - september 2011
pdf_button
Faktúra č. 1/092011 - ŠJ Komenského 12, SO - obedy žiakov ZŠ v hmotnej núdzi - september 2011
27.09.2011:
pdf_button Faktúra č. 2011/034 - Iveta Ždiľová - DAISY art production - prestrešenie pódia, osvetlenie a ozvučenie na akcii Sobranský jarmok
pdf_button Faktúra č. 2011146 - STAVOPROJEKT , s.r.o. Prešov - aktualizácia projektovej dokumentácie - Sobrance - skládka na zhodnotenie BRO
pdf_button Faktúra č. 20110902 - Mgr. Peter Barančík MERLIN Snina - kultúrny program Fantázia tanca - 22.9.2011 v Sobranciach
pdf_button Faktúra č. P2011/026 - WOOD PRODUCTS - SO, s.r.o. Sobrance - práce v kotolni na Tyršovej ul.
pdf_button Faktúra č. 211035 - Jozef Rovňák EXCEL - noviny Sobrančan
12.09.2011:
pdf_button
Faktúra č. 2115094103 VVS a.s. Košice - vodné a stočné - august 2011
pdf_button Faktúra č. 7153942268 - SPP, a.s. Bratislava - dodávka zemného plynu pre MŠ Komenského 11, SO - september 2011
pdf_button Faktúra č. 7153942266 - SPP, a.s. Bratislava - dodávka zemného plynu pre MŠ Gagarinova 2, SO - september 2011
pdf_button Faktúra č. 9074/11 - FÚRA s.r.o. Rozhanovce - služby za august 2011
pdf_button Faktúra č. 3019024578 - DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina - odber stravných lístkov
07.09.2011:
pdf_button
Faktúra č. 6011 - RCM TRADE, s.r.o. Prešov - práce vykonané na stavbe "Miestna komunikácia 1. mája"
18.08.2011:
pdf_button Faktúra č. 37 01 11 - STP akciová spoločnosť Michalovce - spracovanie projektovej dokumentácie - "Sobrance - IBV - Ulica Mieru"
09.08.2011:
pdf_button
Faktúra č. 7973/11 - FÚRA s.r.o. - služby za júl 2011
pdf_button Faktúra č. 7202203179 - SPP, a.s. Bratislava - dodávka zemného plynu - MŠ Komenského 11 - august 2011
pdf_button Faktúra č. 7202203177 - SPP, a.s. Bratislava -  dodávka zemného plynu MŠ Gagarinova 2 - august 2011
pdf_button Faktúra č. 2114987940 -  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice - vodné a stočné za júl 2011
03.08.2011:
pdf_button
Faktúra č. 7437598617 - Výchoslovenská energetika a.s. Košice - faktúra za elektrinu za obdobie: jún - august 2011
pdf_button Faktúra č. 3019021313 - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina - odber stravných lístkov
22.07.2011:
pdf_button
Faktúra č. 79/2011 - Technické služby mesta Sobrance - parkovacie plochy na Tyršovej ulici v Sobranciach
11.07.2011:
pdf_button
Faktúra č. 152/2011 - Technické služby mesta Sobrance - žiarovo zinkované kontajnery
pdf_button Faktúra č. 095/2011 - Ing. Vladimír Ladič - audítorské práce účtovníctva a ročnej účtovnej závierky 2010
pdf_button Faktúra č. 6428/11 - FÚRA s.r.o. - služby za jún 2011
07.07.2011:
pdf_button
Faktúra č. 18/2011 - Anna Kasičová - tovar pre ŠJ pri MŠ Gagarinova 916, SO - jún 2011
pdf_button Faktúra č. 17/2011 - Anna Kasičová - tovar pre ŠJ pri MŠ Komenského 11, SO - jún 2011
pdf_button Faktúra č. 025/06/2011 - THterm, s.r.o., Košice - práce vykonané naviac na realizácii diela "Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve mesta Sobrance"
pdf_button Faktúra č. 3011 - RCM TRADE, s.r.o. , Prešov - práce vykonané na stavbe - garáže Sobrance
pdf_button Faktúra č. 32/2011 - ŠJ Komenského 6, SO - strava žiakov ZŠ v hmotnej núdzi - jún 2011
pdf_button Faktúra č. 1/062011 - ŠJ Komenského 12, SO - obedy pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi - jún 2011
pdf_button Faktúra č. 2/062011 - ŠJ Komenského 12, SO - obedy pre žiakov ŠZŠ v hmotnej núdzi - jún 2011
pdf_button Faktúra č. 211023 - Jozef Rovňák - EXCEL - noviny Sobrančan
pdf_button Faktúra č. 5926/11 FÚRA s.r.o. - odvoz a likvidácia odpadu z VKK - máj 2011
pdf_button Faktúra č. 2114374728 - VVS Košice - vodné a stočné za január 2011
pdf_button Faktúra č. 2011025 - Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. - dodávka drevnej energetickej štiepky
pdf_button Faktúra č. 14/2011 - Anna Kasičová - tovar pre ŠJ pri MŠ Gagarinova 916, SO - máj 2011
pdf_button Faktúra č. 13/2011 - Anna Kasičová - tovar pre ŠJ pri MŠ Komenského 11, SO - máj 2011
pdf_button Faktúra č. 5335/11 - FÚRA s.r.o. - služby za máj 2011
pdf_button Faktúra č. 22/2011 - ŠJ Komenského 6, SO - strava žiakov ZŠ v hmotnej núdzi - máj 2011
pdf_button Faktúra č. 1/052011 - ŠJ Komenského 12, SO - obedy žiakov ZŠ v hmotnej núdzi - máj 2011
pdf_button Faktúra č. 2/052011 - ŠJ Komenského 12, SO - obedy žiakov ŠZŠ v hmotnej núdzi - máj 2011
pdf_button Faktúra č. P 2011/018 - WOOD PRODUCTS - SO, s.r.o. - výmena podlahy
pdf_button Faktúra č. 27/2011 - Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance - Deň slovensko - ukrajinského priateľstva
pdf_button Faktúra č. 2011/010 - Erga s.r.o. Košice - za výkon autorského dozoru
pdf_button Faktúra č. 21/2011 - Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. - dodávka tepelnej energie za apríl 2011 pre DS
pdf_button Faktúra č. 4747/11 - FÚRA s.r.o. - odvoz a likvidácia odpadu z VKK zo ZD v Sobranciach
pdf_button Faktúra č. 2114680990 - VVS Košice - faktúra za vodné a stočné
pdf_button Faktúra č. 20110002 - REKOS Snina - stavebné práce - ZŠ Komenského 6, Sobrance
pdf_button Faktúra č. 1/042011 - ŠJ Komenského 12, SO - strava žiakov ZŠ v hmotnej núdzi - apríl 2011
pdf_button Faktúra č. 2/042011 - ŠJ Komenského 12, SO - strava žiakov ŠZŠ v hmot. núdzi - apríl 2011
pdf_button Faktúra č. 7222115727 - SPP - dodávka zemného plynu - jún 2011
pdf_button Faktúra č. 16/2011 - ŠJ Komenského 6, SO - strava detí v hmotnej núdzi - apríl 2011
pdf_button Faktúra č. 4141/2011 - FÚRA s.r.o. - služby za apríl 2011
pdf_button Faktúra č. 10/2011 - Anna Kasičová - tovar pre ŠJ pri MŠ, Komenského 11, SO - apríl 2011
pdf_button Faktúra č. 74176516111 VSE Mlynská 31, Košice - dodávka elektriny za obdobie 1.3.-31.5.2011
pdf_button Faktúra č. 13/2011 - Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. - dodávka tepelnej energie za marec 2011 pre Dom služieb
pdf_button Faktúra č. 8/2011 - Anna Kasičová - tovar podľa dodacích listov za marec 2011
pdf_button Faktúra č. 7/2011 - Anna Kasičová - tovar podľa dodacích listov za marec 2011
pdf_button Faktúra č. 2547/2011 - FÚRA s.r.o. - služby za marec 2011
12.04.2011:
pdf_button
Zoznam faktúr prijatých v mesiacoch január - apríl 2011

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta