18. 09. 2019
   
Písmo

Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

 
pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2018
pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2018
pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2017 
pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2017
pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2016
pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2016

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2015  

pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2015 

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2015

pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2015

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2014

pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2014

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2014

pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2014

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2013

pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2013

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta na I. polrok 2013

pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2013 

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2012 

pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2012 

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2012 

pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2012 

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2011, schválený uznesením MsZ v Sobranciach č. 52 zo dňa 30.6.2011

pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2011

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2011

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2010

pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2010

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2010 

pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2010

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na II. polrok 2009

pdf_button Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2009

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta