18. 09. 2019
   
Písmo

Komisie

Komisie mestského zastupiteľstva

 

KOMISIA FINANČNÁ, SPRÁVY MAJETKU A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 
predseda:
MUDr. Ján BIAČKO
členovia poslanci:
Ing. Roman OKLAMČÁK 
Ing. Vladimír KUŠNÍR
Ing. Milan KICKA
Bohuš ZOĽÁK
členovia neposlanci:
Ing. Eva APJAROVÁ
Jaroslava RUSNÁKOVÁ
Jana HREŇOVČÍKOVÁ
Zapisovateľka: Anna BUXÁROVÁ

KOMISIA MIESTNEHO ROZVOJA, VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY
predseda:
Ing. Boris HREBEŇÁK 
členovia poslanci:
Ing. Anna SEDLÁKOVÁ
Juraj ŠABÁK
Bohuš ZOĽÁK
členovia neposlanci:
Ing. Vladimír KRÁĽ
Milan CHÝRIK
JUDr. Alena HIRÁKOVÁ
Zapisovateľ: Ing. Michal DINIČ 

KOMISIA ŠKOLSTVA A ŠPORTU
predseda:
MVDr. Štefan DŽURINA
členovia poslanci:
Mgr. Juraj MACIK
Mgr. Juraj KLAMO
Bohuš ZOĽÁK
členovia neposlanci:
Slavko PLACHÝ
Milan NEZBALA
Mgr. Michal SIVÁK
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela KOZMOVÁ

KOMISIA ZDRAVOTNÍCTVA, SOCIÁLNYCH VECÍ, BYTOVEJ POLITIKY, RÓMSKEJ PROBLEMATIKY A VEREJNÉHO PORIADKU
predseda:
MUDr. Marcela RAJZÁKOVÁ
členovia poslanci:
MUDr. Ján BIAČKO
Ing. Anna SEDLÁKOVÁ
Ing. Vladimír KUŠNÍR
členovia neposlanci:
MUDr. Eva ŽOFČÁKOVÁ 
Jana HREŇOVČÍKOVÁ
Darina HRABOVSKÁ
Zapisovateľka: Ing. Anna Gregušová

KOMISIA KULTÚRY A MLÁDEŽE 
predseda: Ing. Anna SEDLÁKOVÁ
členovia poslanci:
MUDr. Marcela RAJZÁKOVÁ
Mgr. Marián MIŠO
Juraj ŠABÁK
členovia neposlanci:
Mgr. Mária KASIČOVÁ
Mgr. Alica ŠABÁKOVÁ
Paula ZOĽÁKOVÁ
Zapisovateľka: Mária HOMOĽOVÁ 

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV
pdf_button Štatút komisie
predseda:
Juraj ŠABÁK 
členovia poslanci:
Mgr. Juraj MACÍK
Bohuš ZOĽÁK
Ing. Vladimír KUŠNÍR
Ing. Roman OKLAMČÁK
MUDr. Ján BIAČKO
MVDr. Štefan DŽURINA
Ing. Milan KICKA 
Mgr. Juraj KLAMO
Ing. Anna SEDLÁKOVÁ
Zapisovateľka: Bc. Ingrid VODHANELOVÁ

KOMISIA PRE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ
predseda:
Mgr. Juraj MACÍK
členovia:
MUDr. Marcela RAJZÁKOVÁ
Ing. Milan KICKA
Ing. Boris HREBEŇÁK
Juraj ŠABÁK
náhradník:
Ing. Roman OKLAMČÁK
Zapisovateľ: Ing. Marián RYBNICKÝ
 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta